Ett er nødvendig

Ett er nødvendig - her i denne vanskelige verden

av husville og heimløse

Å TA BOLIG I SEG SELV

Gå inn i mørket

og pusse av lampen.

 

Slik at mennesker på veiene

kan skimte lys

i dine bebodde øyne.

Hans Børli

 

 

 

 

Meny

Design © Gerd Eva